Giełda zawiesi na wniosek Wratislavia-Bio obrót obligacjami na okaziciela serii D tej spółki w alternatywnym systemie na Catalyst począwszy od 8 maja w związku z ich przedterminowym wykupem, podała GPW.

"Po rozpatrzeniu wniosku spółki Wratislavia-Bio Sp. z o.o. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii D (oznaczonymi kodem PLWRTSB00022), w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, zarząd BondSpot S.A. działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 8 maja 2015 r."- czytamy w komunikacie.

Spółka zapowiadała wcześniej, że skorzystała z opcji przedterminowego wykupu 33 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 33 mln zł. Przedterminowy wykup nastąpi 21 maja.

Papiery zostały wyemitowane 21 listopada 2013 r.

Wratislavia-Bio to producent estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oraz gliceryny surowej i farmaceutycznej.