Zysk operacyjny wyniósł 7,94 mln zł wobec 10,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,19 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 37,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1,39 mln zł wobec 5,50 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju.