Zysk operacyjny wyniósł 43,66 mln zł wobec 23,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 750,35 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 674,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,02 mln zł wobec 1,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowym obszarem działalności grupy jest prowadzenie poprzez spółki zależne w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Rosji, w Serbii, w Chorwacji, w Bułgarii oraz w Hiszpanii na podstawie umów franczyzy restauracji Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut, Burger King i Starbucks. Na terenie Hiszpanii, Francji, Niemiec, Chin oraz Stanów Zjednoczonych (dalej USA) prowadzona jest działalność restauracji marek własnych La Tagliatella, Trastevere i il Pastificcio. Dodatkowo na terenie Chin grudnia 2012 r. prowadzona jest działalność restauracji marek własnych Blue Frog i KABB.

Na dzień publikacji raportu kwartalnego, tj. 8 maja 2015 roku grupa prowadzi łącznie 818 restauracji.

W kwietniu  2005 r. akcje AmRest Holdings SE zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na dzień 31 marca 2015 r. największym akcjonariuszem spółki posiadając 31,71% akcji oraz głosów w spółce był WP Holdings VII B.V.