"Walne zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 15 002 272,95 zł i obejmuje:
1.1. całość zysku za rok obrotowy 2014 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały w kwocie 2 715 356,89 zł
1.2. kwotę 366 563,24 zł pochodzącą z likwidacji 'Programu Motywacyjnego spółki ES-System S.A.',
1.3. kwotę 11 920 352,82 zł przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku spółki" – czytamy w uchwale.

ZWZ wyznaczyło dzień dywidendy na 30 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 14 lipca br. Dywidendą objęte zostanie 42 863 637 akcji spółki.

Decyzja akcjonariuszy jest zgodna z rekomendacją rady nadzorczej ES-System. Zarząd spółki proponował wypłatę 2,14 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 i z likwidacji programu motywacyjnego, co dałoby 0,05 zł dywidendy na akcję.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego.