W tym roku Kancelaria Prezydenta RP dysponuje 168 mln zł. Z tej kwoty 30 mln zł otrzyma Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, a 14 mln zł – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Budżet ten, dzięki cięciu wydatków w latach 2013–2014, jest najniższy od 2010 r., a po uwzględnieniu inflacji – od 1996 r.

DGP porównał też wydatki na analogiczne instytucje pięciu największych republik UE. Na utrzymanie prezydenta wydajemy kwotę podobną co Niemcy, ale znacznie mniejszą niż Francuzi i Włosi. Tyle że w RFN mieszka ponaddwukrotnie więcej ludzi, a jej PKB jest siedmiokrotnie większy. Z drugiej strony prezydent federalny ma znacznie mniejsze uprawnienia niż głowa polskiego państwa. Z kolei Rumunia, której konstytucja wyposaża prezydenta w podobne prerogatywy co nasza ustawa zasadnicza, wydaje na jego administrację aż pięciokrotnie mniej.

>>> Czytaj też: EXIT POLL: Andrzej Duda zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich