Zysk operacyjny wyniósł 14,36 mln zł wobec 18,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 385,38 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 311,39 mln zł rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 19,23 mln zł w porównaniu z 22,83 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 1,11 mln zł wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.