Zysk operacyjny wyniósł 8,64 mln zł wobec 9,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 352,61 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 432,11 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 3,63 mln zł wobec 8,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec.