Strata operacyjna wyniosła 13,91 mln euro wobec 35,74 mln euro straty rok wcześniej. W ujęciu działalności kontynuowanej zysk operacyjny wyniósł 1,04 mln euro wobec 0,28 mln euro zysku rok wcześniej.

W 2014 r. spółka miała 5,2 mln euro EBITDA (rok wcześniej było to 10,6 mln euro), wobec zakładanego celu ponad 3,8 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (bez akcyzy) sięgnęły 466,68 mln euro w 2014 r. wobec 539,57 mln euro rok wcześniej.

Belvédère jest grupą działającą w sektorze win i alkoholi mocnych, obecną w Europie i w Stanach Zjednoczonych, opartą na silnych spółkach lokalnych. Grupa posiada portfel znaczących marek alkoholi mocnych, które rozwija - w szczególności Sobieski, William Peel i Marie Brizard.