"Zarząd proponuje ustalić dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 15 czerwca 2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2015 r." - czytamy w komunikacie. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3,27 mln zł wobec 6,98 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.