Zysk operacyjny wyniósł 4,25 mln zł wobec 4,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 170,96 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 180,10 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 4,41 mln zł wobec 2,66 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pekaes konsekwentnie realizuje swoją strategię wzrostu, która przekłada się na osiągane zyski i poprawę rentowności. W coraz większym stopniu wykorzystujemy nasz potencjał intermodalny. Ciągle podnosimy jakość oferowanych usług oraz rozbudowujemy posiadaną infrastrukturę. Widzimy bardzo duży potencjał rozwoju spółki i w kolejnych miesiącach zamierzamy utrzymać dynamiczny wzrost, poszerzając zakres oferowanych usług oraz zwiększając efektywność realizowanych działań" - skomentował prezes Maciej Bachman, cytowany w komunikacie. 

Wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wzrósł o 7% r/r do 9,21 mln zł w I kw 2015 r. Wzrost o 0,6 pkt proc. do 5,4% zanotował wskaźnik rentowności EBITDA. 

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Od 2004 akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw.