"Działalność grupy w I kwartale 2015 r., podobnie jak w całym 2014 r., była rentowna. Mamy model biznesowy, który pozwala osiągać stabilne wyniki niezależnie od koniunktury rynkowej. By jednak umacniać swoją pozycję w branży potrzebujemy inwestycji rozwojowych, które będą motorem napędowym do wzrostów w przyszłości. Zamierzamy skoncentrować się na rozwoju działalności produkcyjnej i handlowej" - powiedział Formela, cytowany w komunikacie.

Jak podkreśla spółka, efektywne zarządzanie długiem przyniosło dalszy spadek długu netto o 15,8% do poziomu 134,6 mln zł. Dzięki obniżeniu kosztów finansowych na koniec I kwartału 2015 r. grupa dysponuje większymi środkami pieniężnymi. Ich stan na koniec marca 2015 r. wzrósł o 91% r/r do poziomu 25,5 mln zł.

"Pomimo spadku przychodów rentowność na poziomach EBITDA i netto istotnie wzrosła w stosunku do stanu sprzed roku. Z kolei spadający dług netto pozwolił nam kolejny raz poprawić wskaźnik dług netto/ EBITDA" - dodał wiceprezes ds. finansowych Rafał Oleszak, cytowany w komunikacie.

PKM Duda odnotował 6,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 8,64 mln zł wobec 9,45 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 352,61 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 432,11 mln zł rok wcześniej.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec.