"Główne segmenty w portfelu zleceń to obiekty użyteczności publicznej (4,7%), budynki mieszkalne (10,4%), biurowe (18%), szpitale (7,8%) oraz centra handlowe (21,6%), a także projekty energetyczne (11,9%), inżynieryjne (19,8%) oraz drogowe (2,2%). W ramach portfela zleceń ok. 11% stanowią projekty publiczne wobec 16,7% w analogicznym okresie 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Na dzień publikacji wartość nierozstrzygniętych ofert złożonych przez grupę wyniosła 4,3 mld zł, podano również.

"Grupa zakończyła I kw. 2015 r. z portfelem zleceń o wartości ok. 1,54 mld zł. Po I kw. br. skonsolidowane przychody wyniosły 336,2 mln zł. Do przerobienia w br. jest już zaplanowane kolejne 1,12 mld zł. Grupa planuje dalszy wzrost portfela zleceń, z czego część z pozyskiwanych projektów powinna być realizowana w br. W oparciu o bieżący portfel zleceń zarząd ma nadzieję na osiągnięcie w całym 2015 r. wyników zbliżonych do rekordowego 2014 r., jednak dopiero kolejne kwartały pokażą dalszy potencjał grupy" - napisał zarząd w komentarzu do raportu za I kw. 2015 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym  na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.