Zysk operacyjny wyniósł 13,02 mln zł wobec 18,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,72 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 137,72 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 9,15 mln zł wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku.