"Walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 10 516 132,14 euro na poczet dywidendy. Walne zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę w wysokości 10 613 810 euro, tj. 1,15 euro w przeliczeniu na jedną akcję (dywidenda). Pozostała część dywidendy w kwocie 97 677,86 euro zostanie wypłacona z zysku pozostałego z poprzednich lat" – czytamy w projekcie uchwały.

Projekt przewiduje, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 16 października, a dniem wypłaty dywidendy 28 października 2015 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Pegas Nonwovens zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 10,15 mln euro, tj. 1,10 euro na akcję, z zysku za 2013 rok oraz lat ubiegłych.

Pegas Nonwovens miał 27,1 mln euro zysku netto w 2014 r., co oznacza wzrost o 1820,3% r/r.

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.