Zysk operacyjny wyniósł 1,27 mln zł wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,42 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 54,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1,11 mln zł wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med istnieje od 1993 roku. Obecnie na sieć medyczną Enel-Med składa się kilkaset placówek medycznych w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.