Zysk operacyjny wyniósł 1,31 mln euro wobec 0,81 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,8 mln euro w I kw. 2015 r. wobec 10,03 mln euro rok wcześniej.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.