Zysk operacyjny wyniósł 20,35 mln zł wobec 12,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 33,67 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 20,53 mln zł rok wcześniej.

"Wyraźny wzrost wyników finansowych za pierwsze trzy miesiące tego roku to m.in. efekt przejęcia kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ. Wyniki tego funduszu objęte są pełną konsolidacją od listopada 2014 r. Pozytywny wpływ tego przejęcia będzie zatem widoczny także w wynikach kolejnych kwartałów 2015 r." - powiedział prezes Bestu Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Wyłączając przejęcie funduszu BEST II NSFIZ, wzrost przychodów w I kwartale 2015 r. wyniósł około 18% r/r.

"To dowodzi, że nawet bez uwzględnienia tej transakcji nasz biznes dynamicznie się rozwija"– dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2015 r. wyniosła 1,58 mln zł wobec 0,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.