Dziś na zakończeniu Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego dyskutowano o rozwoju ciepłownictwa i perspektywach na kolejne dziesięciolecie.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że produkcja ciepła to za mało. - Trzeba rozwijać kogenerację, czyli przy okazji produkować też energię elektryczną. Da to duże oszczędności ze względu na mniejsze zużycie paliwa i będzie korzystne dla środowiska naturalnego. Teraz czas na ważne decyzje dla ciepłownictwa - mówi dyrektor EDF Polska, oddział Wybrzeże, Elżbieta Kowalewska. Wielu operatorów myśli o modernizacji sieci bądź dostosowaniu urządzeń węglowych do oczyszczania spalin albo o zamianie paliwa na gaz, biomasę, bądź odpady komunalne.

Kogeneracja jest nieunikniona, a Polska jest do niej bardzo dobrze przygotowana - dodaje była wiceminister gospodarki Małgorzata Ostrowska - są normy prawne, jest polska myśl techniczna i przykłady jej zastosowania - na przykład w Zielonej Górze. Dofinansowanie tego typu projektów można uzyskać z Unii Europejskiej.

W dwudniowym panelu dyskusyjnym uczestniczyło ponad pół tysiąca osób z całej Polski. Patronat nad szczytem energetycznym miało Radio Gdańsk.

>>> Polecamy: Uniezależniamy się od dostaw z Rosji. Ropa z importu zaleje Polskę