Strata operacyjna wyniosła 0,47 mln zł wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,47 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 16,59 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2015 roku zarząd PMPG Polskie Media skupił się na działaniach mających na celu wzmocnienie aktywów grupy i przygotowaniu do rozszerzenia portfolio usług w oparciu o zmianę profilu tygodnika 'Wprost'. Jak zapowiada prezes PMPG Michał M. Lisiecki, po pierwszym kwartale, w którym firma odczuła stagnację, w kolejnych okresach dynamika przychodów powinna być wyższa" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,14 mln zł wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia do Rzeczy", a także serwisów internetowych.