Straty z tytułu różnic kursowych wyniosły 28,83 mln USD w I kw. 2015 r.

Zysk operacyjny wyniósł 7,89 mln USD wobec 5,71 mln USD zysku rok wcześniej.

Znormalizowana EBITDA wyniosła 9,78 mln USD w I kw. 2015 r. wobec 9,29 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,24 mln USD w I kw. 2015 r. wobec 39,88 mln USD rok wcześniej.

Pomimo spadku przychodów IMC zwiększyło EBIT w I kw. dzięki eksportowi

Pomimo spadku przychodów o 19% r/r w I kw. tego roku, zysk operacyjny Industrial Milk Company (IMC) zwiększył się o 38% dzięki orientacji na eksport i idącemu za tym pozytywnemu wpływowi dewaluacji hrywny na wyniki finansowe, poinformował prezes IMC Alex Lissitsa.

"W I kwartale 2015 r. działalność IMC skupiała się przede wszystkim wokół aktywnej sprzedaży zapasów kukurydzy z 2014 r., prowadzenia corocznych szkoleń dla pracowników operacyjnych oraz przygotowań do wiosennej kampanii siewnej i zakończenia procesów reorganizacyjnych. Pomimo spadku przychodów w I kwartale 2015 r., wynikającego ze spadku cen zbóż na rynkach światowych, zysk operacyjny IMC znacznie wzrósł dzięki naszej orientacji na eksport i idącemu za tym pozytywnemu wpływowi dewaluacji hrywny na wyniki finansowe" -powiedział Lissitsa, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że dewaluacja hrywny miała wpływ na spadek kosztów sprzedaży IMC o 52%, w wyniku czego zysk brutto ze sprzedaży w I kw. 2015 r. wzrósł o 30% i wyniósł 13,9 mln USD. Wynik EBITDA wzrósł o 5% do 9,9 mln USD, a wynik operacyjny zwiększył się o 38% do 7,9 mln USD. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w tym okresie wyniosły 12,6 mln USD.

W pierwszych trzech miesiącach 2015 r. przychody spółki wyniosły 32,2 mln USD, co stanowi 19% spadku w skali roku. IMC podało, że 96% przychodów w tym okresie spółka wypracowała w segmencie zbóż i roślin oleistych (31,0 mln USD, spadek 16% r/r). Natomiast pozostałe 4% przychodów w I kwartale 2015 r. (1,2 mln USD, o 57% mniej r/r) uzyskano w segmencie mleka.

"Główną przyczyną spadku przychodów w segmencie zbóż i roślin oleistych w pierwszym kwartale 2015 r. była obniżka cen rynkowych kukurydzy o 15%. IMC aktywnie sprzedawało znaczne zapasy tej uprawy pochodzące ze zbiorów 2014 r. Łącznie w ubiegłym kwartale sprzedano 198,8 tys. ton zbóż, roślin oleistych i ziemniaków (wzrost o 3% r/r), w tym 191,7 tys. ton kukurydzy (wzrost o 5% r/r). Natomiast mniejsze przychody segmentu mleczarskiego wynikały ze spadku cen mleka w dolarach o 56%, co było spadkiem wartości ukraińskiej waluty" - czytamy dalej w materiale.

W związku z dewaluacją hrywny w pierwszym kwartale 2015 r., IMC odnotowało stratę związaną z różnicami kursowymi w wysokości 28,8 mln USD. Prawie cały ten deficyt (28,1 mln USD) jest bezgotówkową stratą wynikającą z przeszacowania dolarowego zadłużenia ukraińskich spółek zależnych grupy, co jest konsekwencją polityki rachunkowości spółki, prowadzonej zgodnie ze standardami MSSF. W rzeczywistości IMC nie ponosi żadnej straty związanej z posiadaniem dolarowego długu spółek zależnych, gdyż większość przychodów ze sprzedaży grupy stanowią dolarowe wpływy z eksportu przeznaczone na obsługę ww. zobowiązań, tłumaczy IMC. W I kw. 2015 r. dolarowe przychody z eksportu stanowiły 84% całego obrotu grupy.

"Biorąc pod uwagę powyższą stratę będącą następstwem różnic kursowych, strata netto grupy IMC w I kwartale 2015 r. wyniosła 25,0 mln USD. Po wyłączeniu bezgotówkowej straty IMC odnotowało czysty zysk na poziomie 3,8 mln USD" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z założeniami IMC redukowała również zadłużenie. W pierwszym kwartale spółka spłaciła dług o wartości 10 mln USD.

Zarejestrowana w Luksemburgu IMC jest spółką z sektora rolniczego działającą w środkowo-północnej Ukrainie (region Połtawy, Czernichowa i Sumy). Działalność IMC skupia się na uprawie zbóż, roślin oleistych oraz ziemniaków. Spółka jest również jednym z największych producentów mleka na Ukrainie. Od maja 2011 r. IMC jest notowane na GPW.