Zysk operacyjny wyniósł 9,34 mln zł wobec 9,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,88 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 210,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 3,01 mln zł wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej.
Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.