Strata operacyjna wyniosła 3,96 mln zł wobec 29,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych wyniosła -40,16 mln zł w I kw. 2015. Z kolei przychody finansowe wyniosły 29,01 mln zł w tym okresie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,86 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 64,09 mln zł rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Nieruchomości są zlokalizowane m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz ich okolicach.