Zysk operacyjny wyniósł 18,57 mln zł wobec 16,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 551,81 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 1 326,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 10,11 mln zł wobec 14,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Farmacol do dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.