Strata operacyjna wyniosła 1,29 mln zł wobec 0,20 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,24 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 251,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 1,15 mln zł wobec 4,76 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka matka zajmuje się handlem.