"Jednorazowym zdarzeniem mającym ujemny wpływ na wynik finansowe Grupy Rafako, niezwiązanym z działalnością operacyjną, była zapłata podatku dochodowego od zysku uzyskanego przez jednostkę dominującą – Rafako S.A. w związku z transakcją zbycia akcji FPM S.A. w kwocie 2,2 mln zł. Po wyeliminowaniu tego czynnika, wynik netto Grupy Rafako za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku wyniósłby 4,4 mln zł, co stanowiłoby 26% wzrost w porównaniu do wyniku netto Grupy Rafako za analogiczny okres poprzedniego roku" - uzupełnia spółka w komunikacie.

EBIT i EBITDA grupy Rafako wzrosły do odpowiednio 7,8 mln zł i 11,0 mln zł, tj. o 208,8% oraz o 94,8% r/r, podano także w materiale. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 280,09 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 183,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 14,71 mln zł wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61%, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej.