Strata operacyjna wyniosła 1,43 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,18 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 0,36 mln zł rok wcześniej.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.