"Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 maja 2015 r. o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii K, praw do akcji serii K oraz praw poboru akcji serii K spółki." - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd informuje, że przyczyną umorzenia postępowania jest uchylenie uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 2 kwietnia 2015 r. uchwał nr 6, 7 oraz 21 nadzwyczajnych walnych zgromadzeń odpowiednio z dnia 21 lutego 2014 r., 10 kwietnia 2014 r. oraz 18 czerwca 2014 r., co powoduje brak podstaw faktycznych i prawnych do rozpatrzenia sprawy.

PZ Cormay informuje również, że spółka jest na etapie przygotowywania wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z ofertą publiczną akcji serii K, prowadzoną w związku z uchwałą z dnia 2 kwietnia 2015 r. NWZ oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii K, praw do akcji serii K oraz praw poboru akcji serii K.

PZ Cormay to producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi.