Chodzi o opóźnienia w spłacie przekraczające 90 dni. Niesie to negatywne konsekwencje nie tylko dla osób, które zaciągnęły zobowiązanie, ale również dla żyrantów.

Z raportu Biura wynika, że Polacy najczęściej poręczają jeden kredyt, ale co dziesiąty z nich zdecydował się na poręczenie 2 lub więcej kredytów.

Najczęściej poręczane są kredyty konsumpcyjne - 87 proc. Kolejne 11 proc. to kredyty mieszkaniowe. Inne rodzaje kredytów są poręczane rzadko.

W przypadku kredytu mieszkaniowego średnia kwota wynosi 107,4 tys. zł, w przypadku konsumpcyjnego 28,1 tys. zł.

Zadłużenie z tytułu własnych kredytów posiada aż 72 proc. poręczycieli. Co ciekawe, wśród tych osób wraz ze wzrostem liczby poręczanych rośnie liczba posiadanych kredytów oraz kwota pozostająca do spłaty z tytułu tych zobowiązań.

>>> czytaj też: Rzeź na rynku obligacji. To zwiastuje przyszłe kłopoty