"1. (...) Zwyczajne walne zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zysk netto ABC Data S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 43 216 223,70 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia zgodnie z uchwałą (...) sprawie użycia kapitału zapasowego kwotę nie większą niż 1 879 859,94 zł przeznaczyć na poczet wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A.

3. Zwyczajne walne zgromadzenie ABC Data S.A. po uwzględnieniu wartości, o których mowa w pkt ust. 1 i ust. 2, łączną kwotę w wysokości nie większej niż 45 096 083,64 zł, to jest kwotę 0,36 zł na jedną akcję ABC Data S.A. postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A." - czytamy w projekcie uchwały.

Jednocześnie ZWZ ma ustalić dzień dywidendy na 23 czerwca, a dzień jej wypłaty na 8 lipca.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,57 mld zł w 2014 r.