"Uwzględniając porozumienie (…) pomiędzy spółką, a akcjonariuszem - AMC Moon B.V. dotyczącym zrzeczenia się przez AMC Moon B.V. prawa do dywidendy z tytułu posiadania 277 921 akcji spółki, kwota do wypłaty tytułem dywidendy za rok 2014, przypadająca na jedną akcję (łącznie na 3 057 133 akcji spółki uprawnionych do dywidendy za rok 2014) wynosi 12,04 zł" - czytamy w komunikacie. 

Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers, inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Na koniec 2014 r. aktywa pod zarządzaniem grupy wyniosły 1,71 mld zł (wzrost o 87% r/r).