"Naszym celem jest umacnianie wiodącej pozycji Grupy Pekabex w Polsce, jak i dalszy rozwój działalności na rynkach zagranicznych, w tym na perspektywicznym rynku skandynawskim, gdzie jesteśmy obecni od 4 lat. W związku z tym planujemy, jeśli warunki rynkowe będą temu sprzyjały, przeprowadzić ofertę publiczną akcji oraz zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Przygotowania do oferty wkraczają w decydującą fazę" - powiedział Jędrzejowski, cytowany w komunikacie.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełni w procesie funkcje oferującego, globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu, natomiast Dom Inwestycyjny Investors pełni rolę krajowego współmenedżera oferty.

"W wyniku wdrożonej przed kilkoma laty strategii, konsekwentnie realizowanej przez obecny zarząd przy wsparciu głównych akcjonariuszy, grupa Pekabex stała się liderem rynku prefabrykatów żelbetowych i sprężonych w Polsce. Posiadamy jedne z największych mocy produkcyjnych, kompleksową ofertą usług i silną pozycją finansową. Rośniemy zarówno organicznie, modernizując i rozbudowując posiadane zakłady, jak i poprzez przejęcia" - dodał Jędrzejowski.

W 2014 r. przychody grupy Pekabex wyniosły ponad 328 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnął niemal 24 mln zł, a zysk netto prawie 16 mln zł.

Większościowym akcjonariuszem spółki jest Maciej Grabski, który pośrednio kontroluje ponad 64% akcji. Wśród pozostałych akcjonariuszy są m.in. menedżerowie Grupy Pekabex.

Grupa Pekabex jest wiodącym polskim producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Obecnie posiada trzy fabryki zlokalizowane w Poznaniu, Bielsku-Białej i Gdańsku. Produkty firmy sprzedawane są głównie w Polsce, a także w Skandynawii. Grupa prowadzi ponadto działalność usługową w Niemczech. Grupa Pekabex oferuje także usługi związane z doradztwem technicznym, projektowaniem i montażem elementów prefabrykowanych. Grupa oferuje klientom szeroki zakres usług uzupełniających, łącznie z oddaniem obiektów "pod klucz".