"Rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu pana Pawła Olechnowicza do składu zarządu Grupy Lotos S.A. IX wspólnej kadencji na funkcję prezesa zarządu. W stosunku do pozostałych stanowisk rada nadzorcza postanowiła kontynuować postępowanie konkursowe" - czytamy w komunikacie.

Kadencja obecnego zarządu zakończy się 28 czerwca 2015 r. Pozostali członkowie zarządu zostaną powołani przed końcem kadencji obecnego zarządu, podano także.

Paweł Olechnowicz funkcję prezesa Grupy Lotos pełni od 12 marca 2002 roku. Pełni również obowiązki przewodniczącego rady dyrektorów Lotos Exploration and Production Norge AS oraz rady dyrektorów Lotos Geonafta.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r. 

>>> Czytaj o wynikach finansowych Grupy Lotos