"Jesteśmy zdania, że przy wycofywaniu akcji spółki z obrotu giełdowego to m.in. na giełdzie spoczywa obowiązek zapewnienia ochrony wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych. Dlatego zdecydowaliśmy się skorzystać z możliwości nałożenia na spółkę dodatkowych warunków wykluczenia jej akcji" - powiedział prezes GPW Paweł Tamborski, cytowany w komunikacie.

"Kwestia zniesienia dematerializacji i wycofania z obrotu giełdowego akcji spółek zagranicznych, zdematerializowanych zgodnie z polskimi przepisami prawa i notowanych wyłącznie na rynku polskim, nie jest wprost uregulowana w polskim prawie. Obowiązujące przepisy nie uzależniają bowiem zniesienia dematerializacji oraz wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym w Polsce, akcji spółki publicznej z siedzibą poza Polską, notowanych wyłącznie na tym rynku, od wypełniania dodatkowych obowiązków, jak ma to miejsce w przypadku spółek krajowych oraz zagranicznych notowanych w tzw. dual listingu" - czytamy w komunikacie.

Zarząd GPW uznał, że wykluczenie akcji spółki Global City Holdings, dopiero po spełnieniu warunków określonych w uchwale, pozwoli na zapewnienie akcjonariuszom mniejszościowym ochrony ich praw na poziomie analogicznym, jaki w podobnej sytuacji przepisy prawa gwarantują akcjonariuszom innych spółek notowanych na głównym rynku GPW.

"Zdaniem zarządu giełdy, zasady zniesienia dematerializacji i wykluczenia z obrotu giełdowego powinny odbywać się na równych warunkach dla wszystkich spółek notowanych na warszawskim rynku. W aktualnym stanie prawnym nasz regulamin przewiduje instrumenty, które pozwalają nam zapewnić spełnienie tego założenia" - podkreślił Tamborski.

Akcje spółki Global City Holdings zostaną wykluczone z obrotu giełdowego niezwłocznie po ziszczeniu się warunków określonych w uchwale. Na ich spełnienie spółka ma sześć miesięcy.

W marcu br. Global City Holdings - operator sieci kin Cinema City - złożyło wniosek o wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW. Na początku lutego br. rada dyrektorów spółki wydała rekomendację, według której spółka może przeprowadzić proces wycofania akcji z notowań na warszawskiej giełdzie.

Także w marcu fundusze emerytalne Nordea, PZU, Aviva i ING (w imieniu OFE oraz DFE) zawarły umowę w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w związku z planem wycofania z obrotu publicznego akcji spółki Global City Holdings.

Global City Holdings (dawniej Cinema City International) jest największym akcjonariuszem Cineworld, drugiej pod względem wielkości sieć kinowa w Europie, zajmująca pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7%. Sieć posiada 201 kin i 1 852 ekrany - wszystkie cyfrowe. Grupa dysponuje również szerokim portfelem nieruchomości w regionie środkowej Europy i Izraela.