Pozostałą część zysku zarząd rekomenduje przeznaczyć na zwiększenie kapitałów zapasowych.

"Nasze zapotrzebowanie na kapitał systematycznie się zwiększa. (...) Ponieważ nie chcemy kreować wzrostu głównie drogą zadłużenia odsetkowego i tym samym obciążać przyszłych wyników kosztami obsługi długu, podjęliśmy decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom zatrzymania w spółce ok. 3/4 zysku" - powiedział wiceprezes spółki Wiesław Żywicki, cytowany w komunikacie.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 25 września, a dzień wypłaty dywidendy - 7 października 2015 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie TelForceOne, które podejmie decyzję dotyczącą dywidendy, zostało zwołane na 29 czerwca br.

TelforceOne odnotował 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3,22 mln zł wobec 2,60 mln zł zysku rok wcześniej.

TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent urządzeń mobilnych i akcesoriów do nich. Spółka tworzy grupę kapitałową, która od marca 2007 roku jest notowana na warszawskiej giełdzie. Posiada sieć partnerów w Polsce i Europie oraz nowoczesne Centrum Dystrybucyjno-Logistyczne.