"(…) przy czym łącznie wybranym przez zarząd trzem podmiotom zaoferowane zostało 5 328 162 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda, po cenie emisyjnej 1,29 zł za każdą akcję na okaziciela serii J" – czytamy w komunikacie.

W przypadku nieprzyjęcia oferty przez którykolwiek z podmiotów, Kerdos w drodze odrębnej uchwały wskaże innych inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii J, podano również.

Na początku czerwca akcjonariusze Kerdos Group zdecydowali o emisji do 5,328 mln akcji serii J bez prawa poboru.

Według uchwał, umowy objęcia akcji mają zostać zawarte w ciągu miesiąca.

Według wcześniejszych informacji, pozyskanie dodatkowego kapitału ma znacząco wspomóc realizację założonej strategii rozwoju, w szczególności finansowanie działalności bieżącej grupy. Emisja ma stworzyć ponadto możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.