"W związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji rynkowej, która miało miejsce na początku roku w 2015 roku przewidywany jest spadek zatrudnienia w spółce o ponad 400 osób" - napisała spółka w odpowiedzi na pytania akcjonariusza.

Pod koniec kwietnia Bogdanka przewidywała spadek zatrudnienia o ponad 350 osób na koniec bieżącego roku. Zatrudnienie w grupie kapitałowej wynosiło 5693 osób na koniec I kw. tego roku (wobec 5785 osób na koniec 2014 r.), zaś w samej Bogdance - 4881 osób (wobec odpowiednio 4930 osób).

"W przypadku utrzymywania się negatywnego scenariusza, średnioroczne nakłady inwestycyjne spółki w latach 2016-2020 mogą zostać zredukowane do poziomu ok. 340 mln zł tj. o 260 mln zł niższego niż zakładany w Strategii działalności i rozwoju na lata 2014-2020, przyjętej w 2013 roku" - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: LW Bogdanka interweniuje w UOKiK ws. w jej opinii niedozwolonych praktyk KW

Spółka podkreśla, że już pierwszy przyjęty na 2015 rok plan rzeczowo-finansowy uwzględniał redukcję nakładów inwestycyjnych m.in. o środki na modernizację szybu 1.5 w Nadrybiu, która miała zapewnić dalszy wzrost zdolności produkcyjnych. W wyniku kolejnych weryfikacji plan na 2015 r. został obniżony do 440 mln zł, tj. o ponad 140 mln zł w stosunku do pierwotnych założeń.

Reklama

"W przypadku utrzymania się niekorzystnej sytuacji i konieczności ograniczenia produkcji w perspektywie do 2020 roku, spółka planuje wdrożyć II etap programu restrukturyzacji. Zakłada on modyfikację planu produkcyjnego przewidującą zmniejszenie kosztów stałych w oparciu o plan produkcyjny na poziomie 8-8,5 mln ton w latach 2016-2020 m.in. poprzez:
- zmniejszenie średniej liczby ścian z 6 w 2014 do 4 w 2017,
- zmniejszenie liczby oddziałów produkcyjnych z 6 do 4,
- zmniejszenie liczby oddziałów przygotowawczych z 5 do 3,
- wynikającą z powyższych założeń, dalszą progresywną redukcję stałego zatrudnienia do poziomu optymalnego z punktu widzenia planowanej produkcji" - napisano także w komunikacie.Celem dalszej optymalizacji kosztów jest utrzymanie jednostkowego kosztu wydobycia na poziomie 2014 roku, pomimo istotnego spadku produkcji i sprzedaży, podkreśla Bogdanka.

"Spółka do połowy 2016 roku zachowuje elastyczność w zakresie wykorzystania zdolności produkcyjnych, pozwalającą w przypadku poprawy sytuacji rynkowej lub pozyskania kolejnych kontrahentów, na wzrost poziomu produkcji do 10,5-11,0 mln ton rocznie" - podsumowano w materiale.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

>>> Polecamy: Sytuacja polskiego górnictwa nie jest zła. Jest tragiczna