Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usług strefy euro wzrósł do 54,4 pkt w czerwcu z 53,8 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując ostateczne dane.

Konsensus rynkowy wynosił 54,4 pkt i był zgodny ze wstępnym szacunkiem.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora usługowego wzrósł do 53,8 pkt w czerwcu z 53 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit. Konsensus rynkowy wynosił 54,2 pkt i był zgodny ze wstępnym szacunkiem tych danych.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.