PGNiG, PKN Orlen

PGNiG, PKN Orlen

źródło: Bloomberg

Zysk operacyjny wyniósł 2 163 mln zł wobec 4 817 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24 776 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 28 651 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2015 r. spółka miała 2 123 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5 133 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 44 781 mln zł w porównaniu z 52 770 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2015 r. wyniósł 1 224 mln zł wobec 3 783 mln zł straty rok wcześniej. 

Wynik osiągnięty przez Orlen rozczarował jednak inwestorów.  W czwartek na otwarciu handlu na warszawskiej GPW kurs spółki stracił aż 5 proc. do 75 zł za sztukę.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.