PKN Orlen 

PKN Orlen odnotował 1 367 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 5 197 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKN Orlen odnotował wzrost zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 2 887 mln zł w II kw. 2015 r. (przed odpisem aktualizującym) z 856 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen zredukował zadłużenie netto o 1,8 mld zł kw/kw do 4,4 mld zł w II kwartale br., podała spółka>>>> 

Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 1 165 mln zł w I półroczu 2015 r. Kwotę 854 mln zł przeznaczono na segment downstream, podała spółka.>>>> 

PKN Orlen może zawrzeć transakcję sprzedaży spółek transportowych w Polsce i Czechach na przełomie III i IV kwartału br., poinformował wiceprezes spółki Sławomir Jędrzejczyk. >>>> 

MNI 

Rada nadzorcza MNI odwołała Andrzeja Piechockiego z funkcji członka zarządu - prezesa zarządu, ustaliła trzyletnią kadencję zarządu zaczynającą się 22 lipca br. oraz ponownie wybrała Piechockiego na tę samą funkcję, podała spółka. >>>>  

Marvipol 

Grupa Marvipolu zawarła z Panattoni Development Europe oraz PG Europe S.a r.l. umowy związane z planowaną wspólną realizacją obiektu magazynowo-logistycznego w okolicy węzła Konotopa, podał Marvipol. "W ramach kontynuacji procesu, strony, tj. emitent, Marvipol Estate oraz Panattoni i PG Europe kontynuują działania związane z procesem pozyskania gruntów na realizację projektu, a także negocjacje dotyczące ustalenia warunków współpracy, w tym właściwej, dalszej dokumentacji umownej związanej z realizacją projektu" - czytamy w komunikacie. 

Vantage  

Zarząd BondSpot postanowił o zawieszeniu obrót obligacjami serii D Vantage Development w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od 28 lipca w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, podał BondSpot.  

Warimpex , Union Investment 

Union Investment zapewniło sobie zakup kongresowego hotelu andel's w Berlinie od UBM i Warimpeksu, poinformowały spółki. Ostateczne zamknięcie transakcji oczekiwane jest w III kwartale 2015 roku, a uzgodniona cena kupna wynosi ok. 105 mln euro.

Eurocash

Grupa Eurocash oraz współpracujące z nią w ramach sieci partnerskiej 80 spółdzielni Społem zawarły umowę inwestycyjną, dzięki której spółdzielnie obejmą 50% akcji spółki Partnerski Serwis Detaliczny (PSD), która jest organizatorem tej sieci, podał Eurocash.

Grajewo 

Pfleiderer Grajewo szacuje, że jego skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 77,44 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 70,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Lux Med 

Lux Med nabył 80% udziałów w spółce Magodent, prowadzącej dwa szpitale i zakład rehabilitacji w Warszawie, podał Upper Finance Med Consulting - doradca finansowy sprzedającego. >>>> 

PZ Cormay  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PZ Cormay w związku z ofertą publiczną akcji serii K, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez: PZ Cormay SA z siedzibą w Łomiankach, w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii K oraz praw do akcji serii K i praw poboru akcji serii K PZ Cormay SA z siedzibą w Łomiankach" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Trigon Dom Maklerski. W czerwcu PZ Cormay ustaliło cenę emisyjną do 31 861 977 akcji serii K z prawem poboru na 1,5 zł za akcję.

Budimex 

Oferta Budimeksu, warta 206,5 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Płoty – Kiełpino, podała spółka. >>>> 

Kulczyk Holding, Pekaes 

Kulczyk Holding (KH), spółka zależna Kulczyk Investments (KI), podpisał z Innova Capital umowę inwestycyjną oraz warunkową przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy których obydwie spółki zbędą cały posiadany pośrednio, 63-proc. pakiet akcji Pekaesu, jedynej notowanej na GPW spółki logistyczno-intermodalnej.>>>> 

Grodno 

Grodno rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 1,85 mln zł tj. 0,12 zł na akcję z zysku za rok obrotowy 2014/2015, podała spółka. >>>>