"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Alterco SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 29 lipca 2015 r. do dnia 29 sierpnia, włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.

Według rozporządzenia ministra finansów, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

"Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - podkreślono w komunikacie.

Alterco to wyspecjalizowany podmiot inwestycyjny działający na rynku nieruchomości.