Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia w lipcu nie zmienił się istotnie w stosunku do ubiegłego miesiąca. W zasadzie, w ciągu ostatnich trzech miesięcy ma on zbliżone wartości, co może zapowiadać okresową - zimową przerwę w poprawie sytuacji na rynku pracy - podkreślają analitycy BIEC.

Przypominają, że obecnie pozytywny wpływ na sytuację na rynku pracy mają czynniki sezonowe, natomiast trwałe obniżenie bezrobocia - do wyniku jednocyfrowego - wymaga przyspieszonego wzrostu gospodarczego.