O jedno miejsce na medycynie rywalizowało 18 osób. Sporym zainteresowaniem cieszyła się też weterynaria. Poza tym prawo, administracja oraz nowy kierunek wojskoznawstwo, gdzie przyjmiemy dwie, a nie jedną grupę - dodał prorektor ds. studenckich.

W tym roku olsztyńska uczelnia mogła przyjąć 7803 osoby. Jednak około 800 studentów rozpoczęło naukę po rekrutacji śródrocznej, w semestrze zimowym. Jak mówi profesor Janusz Piechocki, najwięcej kandydatów jest z województwa warmińsko-mazurskiego. Nie zabrakło jednak chętnych z innych rejonów Polski - głównie z Mazowsza i Podlasia. Zgłoszenia napływały także od osób z bardziej odległych województw - lubuskiego czy opolskiego. Najwięcej kandydatów pochodziło z Olsztyna oraz z Warszawy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uruchomi jeszcze rekrutację jesienną, dla osób poprawiających maturę oraz tych, którzy później zdecydują się na olsztyńską uczelnię. Druga rekrutacja rozpocznie się 10 września i wolnych będzie około tysiąca miejsc.