Pracodawcy i pracujący na własny rachunek pracują średnio o blisko 4 godziny tygodniowo dłużej niż pracownicy najemni – wynika z danych GUS. I od lat pod tym względem zmienia się niewiele, choć obie grupy spędzają mniej czasu w firmie niż 10 lat temu.

Główny Urząd Statystyczny co kwartał publikuje dane o średnim tygodniowym czasie pracy. Praktycznie z każdego takiego badania wynika, że pracodawcy i pracujący na własny rachunek – a więc przedsiębiorcy – pracują dłużej niż osoby zatrudnione u innych.

Przedsiębiorcy pracują dłużej

ikona lupy />
Różnica pomiędzy czasem pracy / Inne
Reklama
ikona lupy />
Średni czas pracy w tygodniu / Inne

Z danych GUS od lat wynika, że I kwartał każdego roku jest najbardziej spokojnym okresem zarówno dla prowadzących firmy, jak i dla pracowników najemnych. W tym okresie obie grupy spędzają najmniej czasu w swoich przedsiębiorstwach. Jak wynika z danych, w I kw. 2015 r. pracodawcy i pracujący na własny rachunek spędzali w swoich firmach średnio 39,6 godzin tygodniowo, podczas gdy pracownicy najemni – 38,8 godzin.

Pierwsze kwartały kolejnych lat to także okresy, kiedy różnica pomiędzy średnim czasem pracy przedsiębiorców a pracowników najemnych jest najmniejsza. Jednak mimo wszystko taka różnica występuje i to na niekorzyść prowadzących firmy, którzy prawie zawsze pracują dłużej niż pracujący dla kogoś (tylko raz, w I kw. 2006 r., zdarzyło się, że tygodniowy czas pracy osób prowadzących własne biznesy, był krótszy niż pracowników najemnych).

Pierwszy kwartał jest okresem odpoczynku, bo już kolejne przynoszą ze sobą wydłużenie tygodniowego czasu pracy. Tyle że o ile w przypadku pracowników najemnych są to stosunkowo niewielkie wartości (zwykle o godzinę, maksymalnie o dwie godziny tygodniowe), to w przypadku pracujących na własny rachunek i pracodawców te różnice sięgają trzech, a nawet czterech godzin tygodniowo. Jeszcze więcej czasu przedsiębiorcy spędzają w pracy w lecie – ich tydzień pracy trwa wtedy średnio nawet 46 godzin, podczas gdy w przypadku pracowników najemnych rzadko przekracza on 40 godzin.

3,7 godziny robi różnicę

Ze względu na różnice w czasie pracy pomiędzy poszczególnymi kwartałami, konieczne jest uśrednienie danych, aby zobaczyć, jak długo pracują obie grupy. Wtedy okazuje się, że średni miesięczny czas pracy pracujących i pracodawców w roku 2014 wyniósł 42,5 godzin, a pracowników – najemnych 38,8 godzin. Różnica wynosi więc 3,7 godzin tygodniowo.

Pozornie to niedużo, bo oznacza to, że przedsiębiorcy w firmach pracują o nieco ponad 0,7 godzin dziennie dłużej niż osoby, których zatrudniają (przy 5-dniowym tygodniu pracy). Jeśli jednak tę różnicę pomnożyć przez liczbę tygodni (rok ma 52 tygodnie) i następnie podzielić przez tygodniowy czas pracy pracowników najemnych, okazuje się, że przedsiębiorcy pracują o prawie 5 tygodni rocznie dłużej. A 5 tygodni to ponad miesiąc. Innymi słowy – pracodawcy i pracujący na własny rachunek pracują 13 miesięcy w roku.

Z tego wyliczenia wynika również, że czas pracy obu grup pracujących w ciągu ostatniej dekady nieco się skrócił. Jeszcze w 2004 r. pracownicy najemni spędzali w pracy 39,8 godzin w tygodniu, tymczasem pracodawcy i pracujący na własny rachunek – 43,7 godzin. W roku 2014 było to już odpowiednio 38,8 oraz 42,5 godzin tygodniowo. A więc zatrudnieni u innych pracują obecnie o godzinę krócej niż w 2004 r., zaś pracujący na swoje – o 1,2 godziny krócej.