Dług

Dług

źródło: ShutterStock

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska, przeciętny zadłużony lokator zalega z opłatami za mieszkanie za ponad 25 miesięcy. Jeśli chodzi o wielkość czynszowych zaległości, niechlubny rekord należy do lokatorów z województwa opolskiego, którzy są winni średnio 16 tysięcy złotych. Z kolei najwięcej czynszowych dłużników jest w województwie śląskim - pochodzi stamtąd aż 23 procent takich lokatorów.

>>> Czytaj też: Na południu Europy nieruchomości wciąż tanieją

Jako przyczyny niepłacenia czynszu dłużnicy najczęściej wymieniają niewystarczające dochody, brak pracy lub nagły wypadek. Prawie co czwartemu zdarza się jednak zwyczajnie zapomnieć o rachunku.

Więcej o tym - w "Pulsie Biznesu".