"(...)  nasz tegoroczny budżet zostanie zrealizowany, a już obserwowane „odbicie" w sektorze administracji publicznej w połączeniu z dobrze 'naoliwionym' mechanizmem firmy, umożliwiającym utrzymywanie dobrej rentowności w trudnych okresach, pozwoli na osiągnięcie wyraźnego wzrostu zarówno w przychodach, jak i zyskach w nadchodzących kwartałach" - napisał prezes  w liście do akcjonariuszy.

Podkreślił, że wszystkie trzy kwartały roku obrotowego 2014/2015 grupa zakończyła na plusie, tak więc mimo rynkowych zawirowań utrzymuje rentowności i jest w stanie generować zyski nawet w obliczu odnotowania niższych przychodów rok do roku - głównie za sprawą sektora publicznego.

Przychody grupy Sygnity w trzech kwartałach roku obrotowego 2014/2015 wyniosły 333,6 mln zł (-10,9% r/r). W samym III kwartale przychody osiągnęły poziom 103,8 mln zł (-14% r/r).

"Chciałbym jednak zwrócić uwagę na fakt, że kluczowe dla poziomu rentowności przychody ze sprzedaży produktów i usług własnych, które wyniosły w tym okresie 95,1 mln zł były tylko o 1,5% niższe rok do roku. Ponadto przychody ze sprzedaży produktów i usług odpowiadały za 92% całości sprzedaży grupy, co było najlepszym wynikiem od wielu kwartałów i jest dobrą prognozą na przyszłość" - czytamy dalej.

Guy zaznaczył, że mimo kolejnego kwartału ze spadkiem przychodów rok do roku spółka utrzymuje poziomy rentowności operacyjnej, co świadczy o dużej poprawie funkcjonowania firmy w ostatnich trzech latach.

"Jest to zasługa dyscypliny kosztów ogólnych, dużej elastyczności kosztowej organizacji oraz zdolności spółki do szybkiego dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej. W zakresie redukcji kosztów i dalszego operating excellence spółka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. I tak np. z tytułu optymalizacji floty samochodowej oszczędności wyniosą około 33% dotychczasowego budżetu, a z tytułu podpisania umowy najmu w budynku Royal Wilanów dla lokalizacji centrali Sygnity, uzyskamy oszczędności w skali roku w wysokości 27% dotychczasowych kosztów najmu" - napisał także prezes.

Dodał, że ogłoszony przez Sygnity program zwolnień grupowych mający na celu uelastycznienia struktury zatrudnienia w grupie, powinien docelowo (tj. w roku 2016) zaowocować oszczędnościami w skali roku na kwotę powyżej 10 mln zł.

"Wszystkie zmiany jakie dokonały się wewnątrz spółki, zarówno te organizacyjne, jak i te optymalizujące strukturę kosztów, mają służyć stworzeniu zdrowej bazy pod realizację Planu Strategicznego na lata 2015 - 2020" - podsumował Guy.

>>> Zobacz też: Zysk netto Sygnity spadł do 1,51 mln zł w III kw. r.obr. 2014/15 r.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,9 mln zł.