Pjongjang przygotowuje się w ten sposób do utworzenia własnej, odrębnej strefy czasowej. Zmiana czasu na północy Półwyspu Koreańskiego nastąpi 15 sierpnia. Jak pisze państwowa agencja KCNA, ten ruch oddzieli Koreę Północną od "japońskich imperialistów", którzy skolonizowali kraj po II wojnie światowej".

W 1912 roku czas na Półwyspie Koreańskim ujednolicono z tym obowiązującym w Japonii. Obszar półwyspu był kolonią tego kraju. Te regulacje nie zostały zmienione w 1945 roku, kiedy ten teren przeszedł spod panowania japońskiego na dwie strefy - północną, wspieraną przez ZSRR i południową, popieraną przez USA. W ten sposób Japonia, Korea Północna i Korea Południowa były w tej samej strefie czasowej.