W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 13,9 zł. We wtorek na zamknięciu sesji za akcję Eurotela płacono 15,85 zł.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że zysk netto spółki wzrośnie do 9 mln zł w 2015 r. przy wzroście przychodów do 254 mln zł.