W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 12,9 zł. We wtorek na zamknięciu sesji za akcję Tell płacono 12,75 zł.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że zysk netto spółki wzrośnie do 10,5 mln zł w 2015 r. przy wzroście przychodów do 328,2 mln zł.