Na początku sierpnia Urząd podał, że Strada Holding – spółka z grupy Innova - złożyła wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad KH Logistyka, właścicielem 56,71 proc. akcji w spółce Pekaes.

Za pośrednictwem KHL i jej spółki zależnej KH Logistyka, posiadającej 56,71 proc. ogólnej liczby akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Pekaes, wnioskodawca przejmie pośrednią kontrolę nad spółką Pekaes i jej spółkami zależnymi, które koncentrują swoją działalność w sektorze usług transportowo-spedycyjno-logistycznych, wyjaśnił wtedy UOKiK.

Wnioskodawca należy do Innova, grupy private equity prowadzącej inwestycje w przedsięwzięcia z różnych sektorów gospodarki w Europie Środkowej. Aktualnie grupa Innova posiada spółki portfelowe w Polsce i w Rumunii w sektorach takich jak usługi finansowe, technologiemedia – telekomunikacja (TMT), usługi dla biznesu, energia, sektor spożywczy.