Arteria, Orange Polska 

Arteria podpisała umowę z Orange Polska i TP Invest w sprawie przejęcia spółki Contact Center od jej obecnych udziałowców, podała spółka. Ostatecznie Arteria zapłaciła za udziały 9,07 mln zł. Wiceprezes Wojciech Glapa zapowiedział, że spółka ma w planach przejęcie kolejnego podmiotu z tej branży, które chciałaby sfinalizować do końca III kwartału br. "(...) następuje przeniesienie przez sprzedających na kupującego własności 6 192 udziałów spółce Contact Center, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki. Kupujący zobowiązuje się w zamian do zapłaty ceny sprzedaży udziałów w łącznej wysokości 9 072 388 zł, która jest płatna jednorazowo w dniu zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Pekaes 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Strada Holding z siedzibą w Luksemburgu kontroli nad KH Logistyka (właścicielem 56,71% akcji w spółce Pekaes), podał Pekaes.

Synektik 

Synektik rozpoczął eksport radiofarmaceutyku IASOcholine do Czech i Słowacji, poinformował prezes Cezary Kozanecki. "Eksport radiofarmaceutyku IASOcholine do Czech i Słowacji pozwoli nam na zwiększenie skali działalności oraz umocnienie pozycji na polskim oraz międzynarodowym rynku radioznaczników. W kwietniu 2015 roku otrzymaliśmy pozytywną decyzję dotyczącą dorejestrowania naszego zakładu produkcyjnego w Warszawie, jako miejsca wytwarzania IASOcholine, co umożliwiło nam rozpoczęcie komercyjnego wytwarzania preparatu. Warto też zauważyć, że IASOcholine jest produktem wysokomarżowym, co dodatkowo pozytywnie wpływa na rentowność produkcji" - powiedział Kozanecki, cytowany w komunikacie.  

PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje EBITDA na poziomie ok. 4,3 mld zł i stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej na ok. 5 mld zł w I półroczu 2015 r., podała spółka. Dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych z segmentu Energetyka Konwencjonalna w wysokości ok. 8,8 mld zł. >>>>  

PGE Polska Grupa Energetyczna zamierza rekomendować, zgodnie z nową polityką dywidendową, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, podała spółka.>>>>  

Grupa  Azoty 

Grupa Azoty odnotowała 126,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 75,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cyfrowy Polsat 

Cyfrowy Polsat odnotował 304,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 132,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cyfrowy Polsat kontynuuje rozmowy w sprawie refinansowania i nadal celuje w 300 mln zł oszczędności rocznie z tego tytułu, poinformował członek zarządu ds. finansowych Tomasz Szeląg. >>>> 

PZU  

PZU odnotowało 380,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 959,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PZU może podpisać do końca tego roku kolejną umowę przejęcia aktywów bankowych, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski.>>>>  

CCC  

CCC odnotowało 105,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 69,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Midas   

Midas odnotował 58,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 77,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PCM  

Prime Car Management odnotował 9,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2015 r. wobec 27,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZCh Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 54,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 30,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZA Puławy 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 95,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 72,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Qumak 

Qumak odnotował 6,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 4,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Elektrotim 

Elektrotim odnotował 1,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I poł. 2015 r. wobec 2,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mawilux - spółka zależna Elektrotimu - zawała ze Strabag Infrastruktura Południe umowy, na podstawie których wykona prace związane z budową oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym we Wrocławiu za 19 mln zł, podał Elektrotim. "Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Mawilux S.A. robót budowlanych dotyczących budowy oświetlenia nawigacyjnego lotniska tj. m.in. robót w zakresie oświetlenia: podejścia zasadniczego 29, drogi startowej, drogi kołowania, PAPI, a także wykonania kanalizacji, robót energetycznych, automatyki i sterowania oświetlenia nawigacyjnego" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia robót to nie później niż do 30 kwietnia 2016 r.

Elektrotim oczekuje rekordowego dla spółki poziomu przychodów w całym 2015 r., poinformował prezes Andrzej Diakun.>>>>  

Kopex  

Kopex odnotował 15,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 58,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Kopex finalizuje szereg rozmów i spodziewa się podpisania we wrześniu znaczących kontraktów na rynkach zagranicznych, dzięki którym wzrośnie backlog spółki, poinformował prezes Józef Wolski. "Szereg rozstrzygnięć już było, kontrakty mają być podpisane we wrześniu" - powiedział Wolski podczas konferencji prasowej. Wskazał, że trzy główne rynki, na których Kopex spodziewa się podpisać kontrakty to Argentyna, Rosja i Chiny. Te trzy rynki będą decydujące dla backlogu w drugim półroczu. "W razie podpisania tych kontraktów zdecydowanie odbudujemy backlog do poziomu wyższego rok do roku" - powiedział także prezes.

Dom Development  

Dom Development odnotował 5,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 10,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Marvipol 

Marvipol odnotował 10,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 29,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Marvipol "widzi potencjał" na zawarcie 550 umów sprzedaży mieszkań i przekazanie 600 lokali w całym 2015 r. Kwartał temu spółka szacowała te liczby na odpowiednio: 550-600 oraz 600. W ocenie zarządu, segment motoryzacyjny spółki ma potencjał, by w 2015 r. zwiększyć sprzedaż do 1300 sztuk (taki sam szacunek podano w połowie maja).>>>>  

Pekaes  

Pekaes odnotował 11,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Capital Park  

Capital Park odnotował 42,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Benefit Systems  

Zarząd BondSpot wyznaczył piątek, 28 sierpnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 tys. obligacji na okaziciela serii A Benefit Systems o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł, podała Giełda. Dzień ostatniego notowania przypada 21 maja 2018 r., czytamy w komunikacie. 

AAT Holding 

AAT Holding i jej akcjonariusze zamierzają przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji, w zależności od warunków rynkowych - w III lub IV kwartale 2015 r., podała spółka. >>>>  

Monnari Trade  

Monnari Trade odnotowało 10,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

GK Monnari planuje poprawić w II półroczu br. wyniki finansowe na wszystkich poziomach oraz utrzymać wysoką rentowność. Nastąpi rozbudowa salonów firmowych sieci w najlepszych lokalizacjach na terenie całego kraju. Łączny przyrost powierzchni w całym 2015 roku wyniesie 3-4 tys. m2, poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa planuje także kolejne otwarcia oraz powiększenie salonów w centrach handlowych, w których umowy dobiegają końca.

ERG 

ERG osiągnęło skonsolidowany zysk netto w wysokości 936 tys. zł w I półroczu 2015 r. wobec 92 tys. zł straty za I połowę 2014 roku. Przychody wyniosły 43,6 mln wobec 48,2 w roku ubiegłym, podała spółka. >>>>  

Polimex-Mostostal 

Na budowie dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole trwa montaż konstrukcji stalowej kotłowni nr 5. Prace nad montażem konstrukcji ruszyły 17 sierpnia, podał Polimex-Mostostal. "Montaż pierwszego słupa kotłowni, to w energetyce tradycyjnie symboliczne przejście budowy z fazy robót budowlanych do montażu mechanicznego, czyli do zasadniczej części budowy bloków energetycznych. To przełomowy moment" - powiedział Zbigniew Wiegner, dyrektor budowy dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole, cytowany w komunikacie.

Krka  

Krka odnotowała 112,31 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 106,61 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Robyg 

Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży pierwszy budynek inwestycji Stacja Nowy Gdańsk na Jasieniu. W ramach pierwszej fazy projektu powstaną 84 lokale mieszkalne o powierzchni 26-72 m2, poinformowała firma. Rozpoczęcie budowy pierwszego etapu inwestycji planowane jest na listopad 2015 r., a zakończenie na grudzień 2016 r., podano w komunikacie.

Grupa Robyg planuje przekazać klientom 4 000 mieszkań łącznie w tym i przyszłym roku, natomiast sprzedaż lokali ma wynieść ok. 2 200 sztuk w tym i ok. 2 500 w przyszłym roku, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Robyg Oscar Kazanelson.

Pelion

Pelion zakłada wypracowanie dodatnich przepływów operacyjnych na koniec 2015 roku wobec -138,3 mln zł na koniec I półrocza, poinformował wiceprezes ds. strategii finansowej Jacek Dauenhauer. >>>>  

Mostostal Warszawa 

Mostostal Warszawa podpisał kontrakt z Echo Investment na budowę III etapu osiedla mieszkaniowego Nowy Mokotów w Warszawie za szacunkowo 63,95 mln zł netto, podała spółka. "W ramach projektu powstanie 239 mieszkań i apartamentów na powierzchni całkowitej ponad 34 tys. m2. Szacowana wartość inwestycji wynosi blisko 64 mln zł, a termin jej wykonania planowany jest na III kwartał 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość majątku Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" w wysokości 211,2 mln zł, podała JSW. Odpis ten będzie widoczny w wynikach grupy za I półrocze 2015 r. >>>>  

Best

Best dokonał przydziału pięcioletnich obligacji serii L1 o łącznej wartości 60 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

CD Projekt  

CD Projekt odnotował 236,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2015 r. wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>